Autortiesību pārkāpēju sodīšana

Autortiesības aptver ļoti plašu sfēru un dažādus darbus, līdz ar to vienmēr var rasties pārpratumi vai dažādas nepatīkamas situācijas. Viens no galvenajiem aspektiem ir izprast to, ka jebkādi autortiesību pārkāpumi ir tāpat sodāmi kā jebkuri citi Latvijas un starptautisko likumu pārkāpumi.

Izvērtējot situāciju, var secināt, ka Latvijas valstī un likumos būtu nepieciešams veikt dažādus pasākumus un grozījumus. Viens no tiem ir grozījumi Latvijas Republikas (LR) Krimināllikuma 148. pantā. Tajā ir noteiktas sankcijas pret likumi pārkāpējiem, bet ir nepieciešams papildus paredzēt arī obligātu mantas konfiskāciju, lai pastiprinātu soda smagumu. Tas būtu labs risinājums, kas liktu cilvēkiem aizdomāties par aizsargātu darbu izmantošanu. Bet šis pasākums darbosies pie noteikumiem, ja tiks pārstrādāts vispirms civillikums, kas attiecās uz trešās personas īpašumu.

Sakarā ar to, ka Eiropas valstīs kontrafakto ražojumu dēļ slavenu preču zīmju produktu ražotāji cieš miljoniem ASV dolāru lielus zaudējumus, Latvijā būtu nepieciešams intensīvāks kontrolējošo institūciju darbs. Tāpat svarīgs būtu arī kvalitatīvāk sagatavoti darbinieki, kas to varētu kontrolēt un atklāt pārkāpumus. Tātad trūkst datorspeciālistu, vispirms ir nepieciešams apmācīt, jāpalielina darbinieku skaits, līdz ar to ir jāatliek finansiālie līdzekļi no valsts budžeta.

Nepieciešams panākt normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu, lai novēršanas un apkarošanas pasākumi darbotos maksimāli efektīvi. Ir jābūt labai sadarbībai savā starpā starp institūcijām (BSA, AKKA/LAA, Ekonomikas policiju utt.). Institūcijas, kas atbildīgas par licenču izsniegšanu, tām varētu dot pilnvaru palielināšanu.

Tāpat var runāt arī par pašu konkrētāko likumu, kas ir pieņemts attiecībā uz autortiesībām – “Par autortiesībām” Tam Latvijā šobrīd nav pietiekami funkcionējoša mehānisma, kas būtu spējīgs pilnībā īstenot likuma normas dabā saskaņā ar to, ka kontroli veic vairākas institūcijas, nepieciešams veikt šo institūciju kontroles darba koordināciju. Tātad likums nedarbojas reāli un nav leģitīms, jo sabiedrība to neatzīst, neizprot, jo joprojām pastāv uzskats, ka māksla ir visas tautas īpašums, bet šobrīd – fiziskai personai. Līdz ar to ir daudz iemeslu un risinājumu, kas ir jāpieņem, lai mainītu situāciju dažādos Latvijas slāņos. Sevišķi daudz tas attiecas tieši uz jauno paaudzi, kuru vidū ikdienā bieži vien var novērot dažādu darbu autortiesību pārkāpumus. Līdz ar to ir skaidrs, ka vēl ir tāls ceļš, lai raisītu izpratni visā sabiedrībā. Daudziem autortiesības pat ir neizprotams termins, jo viņi uzskata, ka ja kaut kas ir pieejams internetā vai citviet, viņš vai viņa ir tiesīgs izmantot to dažādos veidos, tajā skaitā arī izplatīt tālāk. Līdz ar to veidojas milzu zaudējumi ne tikai filmu veidotāju jomā, bet arī saistībā ar rakstniecību, mākslu u.c., kam pastāvēt bez finansēm ir diezgan sarežģīti. Tāpat paši autori var likties nenovērtēti pat, ja to darbus lasa daudzi, jo labi vārdi vien to nepierāda un nepamato. Tas attiecas arī uz vienkāršu cieņas izrādīšanu. Iegūt licenci nemaz nav grūti, jo ir nepieciešams tikai veikt noteiktu maksājumu, kas tad arī sasniedz pašu autoru vai ar to saistītos cilvēkus, institūcijas u.c. Pārkāpumu kontrolei ir jāizvērtē daudzi aspekti, lai sasniegtu labākus rezultātus.

Informāciju sagatavojusi mājaslapa alfakasino.com.